Vận chuyển theo cước phí của các đơn vị vận chuyển.

Khách hàng có thể chủ động lựa chọn đơn vị vận chuyển;

Hoặc chúng tôi sẽ ưu tiên lựa chọn các đơn vị vận chuyển có mức phí phù hợp.