Trong lĩnh vực Marketing, POSM (Point of Sale Material) là một yếu tố quan trọng và không thể thiếu. POSM đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút sự chú ý của khách hàng và tạo sự tương tác giữa sản phẩm và người tiêu dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về POSM, vai trò của nó trong thế giới Marketing, cũng như tầm quan trọng của nghề Marketing và in ấn cho marketing.

I. POSM – Định nghĩa và khái niệm cơ bản:

POSM là tất cả những vật liệu, sản phẩm, hoặc công cụ được sử dụng tại điểm bán hàng để quảng cáo sản phẩm và thúc đẩy việc mua hàng. POSM bao gồm các yếu tố trưng bày như kệ trưng bày, tờ rơi, poster, banner, sticker, standee, và nhiều hình thức khác. POSM được thiết kế để thu hút sự chú ý của khách hàng, thông báo về sản phẩm và tạo ra sự tương tác trong quá trình mua hàng.

II. Vai trò của POSM trong Marketing:

  1. Tạo sự nhận diện thương hiệu: POSM giúp tạo sự nhận diện thương hiệu của một sản phẩm hoặc một công ty trong mắt khách hàng. Các yếu tố trưng bày được thiết kế một cách đặc biệt để phản ánh giá trị của thương hiệu và tạo dấu ấn trong tâm trí khách hàng.
  2. Tăng cường việc trưng bày sản phẩm: POSM giúp tăng cường việc trưng bày sản phẩm tại điểm bán hàng. Nhờ vào các yếu tố trưng bày như kệ trưng bày, standee, và poster, sản phẩm sẽ được trưng bày một cách chuyên nghiệp và thu hút sự chú ý của khách hàng.
  3. Thúc đẩy việc mua hàng: POSM có khả năng thúc đẩy việc mua hàng từ phía khách hàng. Bằng cách tạo ra sự tương tác và thông báo về sản phẩm, POSM khuyến khích khách hàng quan tâm và chọn mua sản phẩm.

 

III. POSM trong Trade Marketing Trade marketing là một phần quan trọng của Marketing:

POSM giúp quảng bá các thông tin, hình ảnh sản phẩm đến người tiêu dùng tại các điểm bán khác nhau, từ đó tăng khả năng nhận diện thương hiệu và tăng doanh thu. 

Một trong những ví dụ điển hình thành công trong việc tăng độ nhận diện sản phẩm và thương hiệu nhờ sử dụng POSM chính là Starbucks. Nhờ triển khai POSM tại các điểm bán trên toàn thế giới, chiến dịch “Starbucks at Home” được Starbucks® và Nestle khởi tạo đã đạt được những thành tựu nhất định.

Nguồn: Tổng hợp