KẸP POPCLIP 2 ĐẦU TRONG SUỐT

12,500 

Kẹp 2 đầu, xoay 360 độ, màu trong suốt