STANDEE CUỐN CHÂN INOX VÒNG KIỀNG NGANG 80CM X CAO 200CM

290,000 

STANDEE CUỐN CHÂN INOX VÒNG KIỀNG NGANG 80CM X CAO 180CM