STANDEE KHUNG SẮT

700,000 

Standee khung sắt là mô hình quảng cáo được in pp bồi format sau đó được lắp vào khung sắt